Show filters

Showing all 11 results

Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
AwardedAwarded
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites

Afthentiko Ouzo (50ml)Authentic Ouzo Meltemi - "Gatsios Distillery"

1.75
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
AwardedAwarded
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites

Afthentiko Ouzo (200ml)Authentic Ouzo Meltemi - "Gatsios Distillery"

4.55
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
AwardedAwarded
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites

Afthentiko Ouzo (700ml)Authentic Ouzo Meltemi - "Gatsios Distillery"

15.15
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites
All NaturalAll Natural
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free

Kritiko Ouzo (200ml)Cretan Ouzo | Light & Vibrant - "35N Cretan Distillery"

5.95
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites
All NaturalAll Natural
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free

Kritiko Ouzo (700ml)Cretan Ouzo | Light & Vibrant - "35N Cretan Distillery"

17.96
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
AwardedAwarded
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites

Ipirotiko Tsipouro (50ml)Tsipouro without Anise - "Gatsios Distillery"

1.85
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
AwardedAwarded
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites

Ipirotiko Tsipouro (200ml)Tsipouro without Anise - "Gatsios Distillery"

6.35
TOP
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
AwardedAwarded
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites

Ipirotiko Tsipouro (700ml)Tsipouro without Anise - "Gatsios Distillery"

20.85
TOP
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites
All NaturalAll Natural
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free

Kritiki Tsikoudia apo Moschato Spinas (200ml)Artisanal Cretan Tsikoudia from Muscat Spinas - "35N Cretan Distillery"

13.75
Close
Alcohol (>18)Alcohol (>18)
Caffeine-FreeCaffeine-Free
No SulfitesNo Sulfites
All NaturalAll Natural
VeganVegan
Gluten-FreeGluten-Free

Kritiki Tsikoudia apo Moschato Spinas (500ml)Artisanal Cretan Tsikoudia from Muscat Spinas - "35N Cretan Distillery"

25.35